خانواده کیان تاجبخش به شدت اتهامات محاکمه نمایشی را رد میکند
Farsi translation of public statement by Kian’s family and friends vehemently denying charges lodged against him in mass show trial covered by Iranian news

By , August 4, 2009 2:09 pm

<3

Kian Tajbakhshخانواده کیان تاجبخش به شدت اتهامات محاکمه نمایشی را رد میکند


دکنر کیان تاجبخش یکی از متهمان محاکمه نمایشی است که هم اکنون در ایران در جریان است. دکتر تاجبخش در ساعت 9 شب 18 تیر – 9 جولای – در مقابل همسر و دختر خرد سالش دستگیر شد و تا کنون در محل نا معلومی و بدون دسترسی به وکیل مدافع, خانواده و دوستان زندانی است.

دستکیری دکتر تاجبخش اولین بار توسط تلویزیون رسمی و انگلیسی زبان جمهوری اسلامی – پرس تی وی – در روز 22 تیر – 13 جولای – 4 روز بعد از بازداشتش اعلام شد. در این خبر اتهام وی همکاری با حسین رسام رئیس بخش امنیت سیاسی سفارت انگلیس در تهران اعلام شد. حسین رسام اکنون با دادن وثیقه مالی آزاد شده.

خانواده دکتر تاجبخش و دوستان و صدها اضا کننده درخواستنامه آزادی ایشان به شدت اتهاماتی که دولت احمدی نژاد بر وی وارد کرده را رد میکنند. آنها قبلا نیز در بیانیه ای هشدار داده بودند که دستگیری کیان در واقع تمهیدی برای بدست آوردن اقرار نامه دروغین از راه قهر آمیز و برای استفاده در دادگاه های نمایشی است. در آن بیانیه گفته شده بود که ” این گونه سخنان عموما در زیر شکنجه بدست آمده و تنها برای استفاده در محاکمه های نمایشی تلویزیونی است.”

خانواده دکتر تاجبخش از دیدن عکس های او که توسط آژانس رسمی خبری فارس در روز شنبه 10 مرداد چاپ شد بسیار متاثراند چون این عکس ها نمایانگر فشار جسمی و روانی شدیدی است که در این 23 روز بر کیان وارد شده.

دکتر کیان تاجبخش جامعه شناس طراح شهر محقق و نویسنده فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک است. تا قبل از برگشت به ایران دکتر تاجبخش استاد جامعه شناسی در دانشکده تحقیقات اجتماعی در نیویورک New School بود . فعالیتهای تحقیقی وی همواره در پس زمینه بیطرفی سیاسی و در روند ایجاد پلی برای نزدیک کردن فرهنگها است.

برای اطلاعات بیشتر در سایت کیان به ما بپیوندید. آدرس سایت

http://www.freekian09.org/


Technorati Tags:
, , , , , , ,

Panorama theme by Themocracy